Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: de maig 10, 2009

PETIT TRACTAT DEL DECRIXEMENT SERÉ

Imatge
Cercle virtuós

5º "R" del cercle virtuós
Reduir

"Reduir" significa, en primer lloc, disminuir l'impacte sobre la biosfera de les nostres maneres de produir i de consumir. Es tracta de limitar d'entrada el sobreconsum i la increïble malversació que es deriven dels nostres hàbits: el 80% dels bens posats al mercat només són utilitzats una sola vegada, abans d'anar a parar directament a les escombreires! Avui, els països rics produeixen 4.000 milions de tones de residus a l'any. La producció d'escombraires domèstiques per habitant és de 760 kg a l'any als Estats Units, 380 a França i 200 kg a la majoria del països del sud. Altres reduccions són desitjables, des dels riscos sanitaris fins al temps de treball. La reducció dels riscos sanitaris huria de comportar "precauvenció" (prevenció/precaució), més aviat per la reparació- recordem que, el 2005, les farmàcies franceses van vendre 2.600 milions de capses i flascons, amb un creixement de…

PETIT TRACTAT DEL DECRIXEMENT SERÉ

Imatge
C
   Cercle virtuós
4ª "R" del cercle virtuós
   Relocalitzar
"Relocalitzar" significa produir localment, en la part essencial, els productes destinats a la satisfacció de les necessitats de la població, en empreses locals finançades per l'estalvi col·lectat localment. Tota producció que es pugui fer a escala local per a les necessitats locals hauria, doncs, de ser realitzada localment. Si les idees han d'ignorar les fronteres, els moviments de mercaderies i de capitals, al contrari, s'han de limitar a l'indispensable. Dins l'òptica de construir una societat de decreixement seré, la relocalització no és només econòmica. La política, la cultura, el sentit de la vida han de recobrar el seu ancoratge territorial. Així, qualsevol decisió econòmica, política o cultural que es pugui prendre a escala local ha de ser presa a aquesta escala.

L'últim ocell

Imatge
deNúria Llimona


No soc aquí per historiar com poc a poc l'home s'oblidà de que era fill de la terra i de que només d'ella depèn la nostra supervivència, ensorrant inútils velles imatges, posant al seu lloc com únic símbol el progrés unit a la tecnologia, ferit en el seu orgull de descobridor científic, i atòmic, puix la química troba sol·lucions pràctiques i universals per a quasi tot... No obstant, el fum de les xemeneies metàl·liques anaven reduint lentament l'aire que respirem, la pobresa biològica dels nostres mars, el fet de tancar a un zoo, lluny del seu hàbitat natural, a molts animals per assegurar la seua supervivència.


No és fàcil exigir un aire més pur i unes aigües menys contaminades. En mans dels governants està el respecte i el futur de la diversitat ecològica i els canvis climàtics que comportaria si es veus alterada. Que els països industrials deturen amb mà dura la contaminació i deixen de ser uns depredadors en nom del progrés.


¿Qui serà capaç d'atu…

PETIT TRACTAT DEL DECRIXEMENT SERÉ

Imatge
Cercle virtuós

3ª "R" del cercle virtuós
Reestructurar
" Reestructurar" significa adaptar l'aparell de producció i les relacions socials en funció del canvi de valors. La reestructuració serà més radical en la mesura que més hagi capgirat el caràcter sistèmic dels valors dominants. Es troba ací en qüestió l'orientació vers una societat de decreixement. Això porta als temes concrets de la eixida del capitalisme, que examinarem al seu moment, i de la reconversió d'un aparell productiu que s'ha d'adaptar al canvi de paradigma.


Redistribuir. La reestructuració de les relacions socials és ja de per si una redistribució que comprèn el repartiment de les riqueses i de l'accés al patrimoni natural entre el nord i el sud i a l'interior de cada societat entre les classes, les generacions i els individus.


La redistribució tindrà un doble efecte positiu en la reducció del consum. Directament, reduint el poder i els mitjans de la "classe consumidora …

Memòries de la desmemoria 30

Imatge
setembre 1987 cap 30


Fa uns dies vaig rebre una targeta postal de Bertino, el comandant de vaixell mercant, des de l'illa Martinica. Quin detall. Em va fer pensar que el nostre pacte d'amistat funcionava. Després aquella primera "cartolina" en vingueren d'altres. Precioses, amb unes breus paraules carregades d'afecte.


La Pepa ens va invitar a la inauguració de la botiga on treballa ara. Es tractava d'una tenda de regals, luxosos i cars...Sumptuosa, ubicada en un del carrers més cèntrics de la ciutat. Ens va fer anar-hi a la Tina i a mi perquè admiràrem com s'havia quedat de bé, gràcies a la seua col·laboració. I potser perquè el seu cap li suggerí que dugués amigues- a les dones, com és sabut, se'ns adjudica una funció decorativa en certes ocasions...-. A la festa s'havien invitat alguns amics, coneguts i possibles clients, és clar. Ella s'havia encarregat de enviar les invitacions i es trobava al seu element, per fi havia trobat un marc di…

PETIT TRACTAT DEL DECRIXEMENT SERÉ

Imatge
Cercle Virtuós
2ª "R" del cercle virtuós
ReconceptualitzarEl canvi de valors comporta una altra mirada sobre el món, per tant, una altra manera de copsar la realitat. Re-conceptualitzar, o redefinir/ redimensionar, s'imposa, per exemple, per al conceptes de riquesa i pobresa, però també per a la parella infernal, fundadora de l'imaginari econòmic, raresa/abundància, que és urgent de desconstruir. Com ho ha mostrat molt bé Ivan Illich i Jean-Pierre Dupuy, l'economia transforma l'abundància natural en reresa mitjançant la creació artificial de la mancança i la necessitat a través de l'apropiació de la natura i la seva mercantilització. Última il·lustració del fenomen: després de la privatització de l'aigua, l'apropiació de la vida, en particular amb els organismes genèticament modificats (OGM). Els pagesos són així desposseïts de la fecunditat natural de les plantes en benefici de les empreses agroalimentàries. "La imaginació al mercat", rem…

Despertar

Imatge
Al bell mig de l'estany
vaig llançar l'anell.

Ara sóc lliure.

PETIT TRACTAT DEL DECRIXEMENT SERÉ

Imatge
Cercle virtuós


1ª "R" del cercle virtuós: ReavaluarVivim en societats que es basen en vell valors "burgesos": l'honestedat, servei a l'Estat, la transmissió del saber, la feia ben feta, etc. Tanmateix "aquest valors, amb tota evidència, han esdevingut irrisoris (...) només compta la quantitat de diners que hom s'ha embutxacat, poc importa com, o el nombre de vegades que hom ha aparegut a la televisió." Per dir-ho d'un altra manera, amb Dominique Belpomme, els "dessotes" del sistema revelen "una megalomania individualista, un refús de la moral, un gust pel confort, un egoisme."


Immediatament es veu quins són els valors a promoure, els que haurien d'anteposar-se als valors( o absència de valors avui dominants. L'altruisme devia de prendre el lloc a l'egoisme, la cooperació a la competició desenfrenada, el plaer del lleure i l'ethos del joc a l'obsessió pel treball, la importància de la vida social al con…