dissabte, 1 de març de 2008

EL testament de Confuci


En aquest món, l'home de bona voluntat
no ha de seguir les regles que li dicten
allò que ha de fer i allò que no ha de fer.
Ha d'actuar segons la justicia
i el seny.